Piri Reis

03 Mart 2015 Salı 17:00
12
14
16
18

  " Mübalağa zemm-i zımnidir "demişler…Yani bir şeyi överek abartmak aslında onu gizli gizli kötülemektir.Yani iyilik yapmıyoruz…Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz…
Kartallar da öyle yaparmış.Önce avını göklere çıkarıyor… Ve oradan yere bırakıyor.
Geçenlerde çok önemli birinden duydum." Piri Reis haritasında dünyanın 18 bin yıl önceki halini çizmiş." Başka birileri de; "Piri Reis’in haritasının ancak uzaydan bakılarak çizilebileceğini" söylüyor…Ve daha birçok efsane…
Yani o günün teknolojisiyle,bilimiyle ve imkanlarıyla bu harita çizilemez!
O halde bu harita nereden geldi?...Daniken’in “Tanrıların Arabası” kitabında ifade ettiği gibi " Uzaylılar "mı yaptı ?
Yoksa Piri Reis manevi aleme yükselip,manevi olarak uzaya çıkıp oradan mı gördü ve bu haritayı çizdi…Ya da bu haritayı buldu yani çaldı?…Bu iftiralar sonsuza kadar uzar gider.
Peki doğru olan nedir? Doğru olan, Kitab-ı Bahriye’dir.Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesi dikkatle okunduğunda her şey daha iyi anlaşılacaktır.Çok kalın olan bu kitabı okumak yerine kolay olanı seçip hurafelerle uydurmaya başlarsak bunun sonu gelmeyecektir.Bu haritayı ve Kitab-ı Bahriye’yi gerçek bir bilim adamına yakışır şekilde inceleyen Afet İnan’ı saygı ve şükranla anıyorum…
İşin aslı nedir?
Öncelikle şunu belirtelim.Piri Reis amcası, Kemal Reis’in yanında çocukluktan beri yetişmiş büyük bir denizcidir.Bir kaç dil bildiğini tahmin ediyorum.Üç kıtaya hükmeden,Karadeniz ,Marmara ve Ege Denizinin hakimi,adeta Akdeniz’i bir Türk Gölü haline getiren Yavuz Sultan Selim ,Kanuni Sultan Süleyman gibi güçleri arkasında ve yanında hisseden bir Amiral…Dünyanın en büyük donanmasının komutanı…Bir eli Kırım’da diğer eli Fas’ta,bir eli İspanya’da,diğer eli Mısır’da bir kaptan… Büyük bir coğrafya özellikle denizcilik Alimi…Ne yapmış…1513’te bir Dünya haritası ve 1527’de bir Denizcilik kitabı yazmış…Bunları meşhur Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın emri üzerine hazırlamış…Hazırlanırken her bilim adamının yaptığı gibi yapmış…O güne kadar bu konuda yapılmış tüm çalışmaları incelemiş.Kristof Kolomb da dahil olmak üzere Uzakdoğu,Çin,Hint,Arap,Avrupa kaynaklarını ve bunlarca hazırlanan tüm haritaları incelemiş…Siz olsanız öyle yapmaz mıydınız?! Fizikle ilgili bir çalışma yapacak olsanız yerçekimi kanununu,suyun kaldırma kuvvetini yeniden mi bulurdunuz…Tabir-i caizse Amerika’yı yeniden mi keşfederdiniz?Hayır.Zaten keşfedilmiş?...Bilime saygı gereği Piri Reis bu haritalardan yararlanmış ve bunu inkar etmemiştir.
Bilgilerini İslam Alimlerinin Matematik ve Astronomi bilimleriyle de zenginleştirince dünyanın etrafı doğru olarak hesaplanmış ve bu bilgiler Piri Reis’in işine yaramıştır.Zaten Karadeniz,Marmara ve Akdeniz’i " avucunun içi" gibi biliyor.Bu, Kitab-ı Bahriye’den anlaşılıyor…Bunun üzerine o güne kadar " aslına uygun olmasa da "yapılan dünya haritaları ve tabi ki yerel ve yöresel haritaları kendi denizcilik ve Coğrafya bilgileriyle birleştirmiş ve o güne kadar yapılamamış olan bir şeyi başarmıştır…Dünya Haritasını gerçeğe en yakın bir şekilde çizmiştir.Müslüman ve Gayri Müslim tüm Kaşiflerde olduğu kadar ya da her sanatçı ve şairde görüldüğü kadar "İlham " elbette Piri Reis için de geçerlidir.Aslında hepimiz bunu yaşarız. Bir konuda çok çalışırız,okuruz düşünürüz.. Bir yerde takılır kalırız… Birgün basit bir şey,küçük bir hareket beynimizde şimşekler çakmasına…adeta “jetonun düşmesi” gibi birden bir ışık yanmasına vesile olur.. Ama Piri Reis’in yaptığı bizim ecdadımız olarak bir Çanakkale’li, Gelibolu’lu olarak gurur duyacağımız bilimsel bir çalışmadır.
Bir şüphe de “Piri Reis” bu haritayı bizzat kendi mi yaptı,bu kitabı bizzat kendi mi yazdı ? Gerçekten çok komik ! Mimar Sinan Selimiye Camisini inşaa etti diyoruz…Peki bütün taşları bizzat Mimar Sinan’ın kendisi mi koyması gerekiyor?...Buna gerek var mı? Bunu sorgulama ihtiyacı duyuyor muyuz.? Selimiye’nin minaresinin şerefesine taşı bizzat Mimar Sinan’ın koymaması Selimiye’yi Mimar Sinan ‘ın yapmadığına delalet etmez. Fuzuli’nin şiirini sekreterinin kaleme alması “Sultan-üş Şuȃra” ya halel getirmez.Mühim olan projedir! Bilgidir.Bazı yerlerde yazı karakterlerinin tutmadığını idda ederek Piri Reis’in “çizdiği” harita ile ilgili şüphe oluşturmaya çalışmak çok insafsızcadır.
Piri Reis Kitab-ı Bahriye’nin hemen başında Kitabın telif sebebini anlatıyor..Cihan Padişahına değişik fenlere ait kişilerin kendi sanatları ve kuvvetleriyle ilgili çok kıymetli hediyeler verdiğini ifade ediyor…Ve ardından Kemal Reis ve diğer denizcilerle yaptığı seyahatler ve edindiği tecrübelere istinaden hiç de tevazu yapmadan "daha önce hiçbir kimse tarafından yazılamayan "kusursuz" bir eser yazdığını açıkça ifade ediyor.Ve devam ediyor kendi kaleminden aynen okuyalım:"Tâ şol zamana gelince kim Hicret-i Nebi Aleyhi’s-selâm tarihi dokuz yüz otuz iki yılında idi.Mezkûrun makâmatun eşkâlin şerhleri ile Nefs-i Gelibolu’da bir yere cem’eyledüm.işbu kitâb hâsıl oldu ve tertîbinün de asıl ibtidasın Gelibolu kurbünde Sultâniye ve Kilidül’l-bahr demekle ma’rûf olan kal’alardan edüb makâm ber-makâm,menzil be-menzil deryâ-yı mezkûrı beyân eyledükden sonra dolaşub intihâsı gelüb yine mezkûrân kal’alarda tamâm eyledüm.Hazret-i İbrahim Paşa yessera’l-lâhu mâ yeşâ’dur.Pes ol hükm-i cihân-mutâ’a ve emr-i vâcibü’l-ittibâ’a imtisâl edüb vus’-i tâkat ve kudret oldukça bi-avnillah ikdâm ve ihtimâm olunub mezkûr kitabı ale’t-tamâm beyâza getürdüm.Hakk ve Celle ve Alâ hazretinden mercûdur ki makbûl-i Hazret-i Sultan ola.”Amîn,Ya Muȋn”.Tam bir özgüvenle Kitab-ı Bahriyesine sahip çıkan Piri Reis Kitabın sonunda büyük bir tevazu örneği gösteriyor ve diyor ki:

“Hatasın onun görüp bulanlar 
Tashihine kȃdir olanlar
Bulunursa o üstade Allah rahmet eylesin 
Ki,eksiğimi bulup tamam eylesin
Bir hata bulup düzeltene
Allah bin sevap versin eline
Çünkü yoktur ilimlere nihȃyet
Buna böyle inanan bulur inȃyet
Hangi ilim var ki sonu bulunsun
Hangi kul vardır hatasız olsun
Her zaman kul işi yanlış hatadır
Tashih eden onun sahib-i atȃdır
Çünkü bir çok hata ile yazdım ben onu
Evet dinleyin nedir bunun sonu
Gönül kudretimin gücü yettikçe
Gamdan kendimi alıp çektikçe
Tamamen toplayıp yazdım bu faslı
Buna ȃmil olanlar öğrenir aslı
Desinler:Bu kula rahmet kıla Hakk
Allah’tan onlar da rahmet bulur mutlak
Kim işitip der ise buna amin
Her türlü belȃdan kurtulsun yarin
Hamd olsun,şükürler olsun sonsuz
Ki bir dert vermemiştir dermansız
Bu derdin de bulundu devȃsı
Bu yazıların da geldi intihȃsı
Böylece burada kestik kelamı
Eriştik sonuna bulduk merȃmı
Tamam ettik sözü bulup muradı
Dedik tarihi ȃna FEYZ-İ HȂDİ”

Ruhu Şâd olsun.Mekanı Cennet olsun…Harita yapamayan toplumlar ve devletler,başkalarının belirlediği yönlerle hareket etmek zorunda kalırlar.Piri Reis’in Padişahı Yavuz Sultan Selim,Kanuni Sultan Süleyman gibi yer küreyi bir padişaha çok ama iki padişaha az gören,engin ufuklu gençler yetiştirelim.
Piri Reis’in Dünya Haritasının 500.yılında hiç değilse UNESCO kadar, hiç değilse batılılar kadar Piri Reisimize sahip çıkalım.

     Fatih GENEL / fatih@genel.web.tr.

Okunma Sayısı : 14887

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :+ Benzer Yazılar
» KIYMETLİ BÜYÜĞÜMÜZ...
» ARI’NIN GİZEMİ
» ÇEVGAN
» OK ve YAY
» SİSTEM Mİ BİREY Mİ?
» TECRÜBE
» AHAL TEKE ATLARININ İZİNDE TÜRKMENİSTAN
» YENİ ZELANDA
» Eğitim Veriyormuş Gibi Yapmak
» Dünyanın Merkezinde Türkiye
» THANKS
» ALEXANDER THE GREAT
» SU KİRLİLİĞİ
» RENK NEDİR?
» Büyük İskender M.Ö.336
» Çerkez Kılıcı
» Milli Mücadeleye Farklı Bir Bakış
» Mukaddes Yolculuk
» Osmanlı Kılıcı
» Baba Nasihatı


Ziyaretçi Defteri

İstatistik

scroll up